IMÁK

Az imádságról:

Az Imádság megváltoztatja a dolgokat, Higgy, Bízz és Imádkozz minden nap. Az Ima az Ember belső beállítottságát csodálatosan megváltoztatja és segít a pozitív átalakulásban.

Az Imádság a Lélek magatartása, amelynek a kérés teljesen természetes: "Kérjetek és megadatik nektek!"

Uralkodnunk kell a gondolatainkon, sokszor egész akaratunkat az imádságra kell összpontosítanunk. Figyeld meg azt amikor imádkozol. Csodálatosan elkezded, majd néha egy–egy pillanatra elkalandozol és visszatérsz újra az imádhoz, és folytatod tovább. Próbálj meg mindig a Szíved központjában maradni és onnan imádkozni, akkor a gondolataid nem tudnak tudatosan hozzáférni ehhez az energiához.

Próbálj meg megbeszélni Istennel mindent, ami az életedben történik, mesélj el neki mindent, mert Ő a Legjobb Barátod is egyben, akivel megoszthatsz minden bánatodat és örömedet is egyben.
Nyisd ki a szíved ajtaját Ő előtte, imádkozz hozzá, aki titkon van, és minden látható cselekvésed is magán hordja majd Isten jelenlétének ismertetőjegyét.

Mindannyian a boldogságot keressük az életünkben. A boldogságnak azonban sokszor feltételeket szabunk. Azt gondoljuk, hogy akkor leszünk boldogok, ha meggyógyulunk betegségeinkből, ha megtaláljuk életünk párját, ha lesz egy jó munkánk, ha sok pénzünk lesz, ha megkapjuk a gyermekáldást stb.. Ha ezek sokáig nem teljesülnek az életünkben és úgy érezzük, hogy mi ezért már szinte mindent megtettünk, hogy elérhessük vagy megkaphassuk, ekkor van arra szükségünk, hogy feladjuk Mennyei Atyánk Kezébe, hogy Ő hozzátehesse azt a hiányzó kicsi láncszemet, ami megmutatja a megoldást.

Vajon elgondolkodtunk e már azon, ha valamit hosszú ideig nem kaphattunk meg, hogy: Mi lehet az oka annak, amiért én ezt nem kaphatom meg? Hiszen másnak ezek mind könnyen megadattak. A megoldás az, ha a feltételeket elengedjük és nem ragaszkodunk ahhoz, hogy csak ezek megvalósulása hozhatja el a boldogságot az életünkbe. Amikor ez megtörténik, akkor képesek leszünk rá, hogy ránk találjon az igazi boldogság, amit nap mint nap megkapunk, csak sokszor észre sem vesszük, mert természetesnek vesszük azt, hogy sikerült.

A boldogság és az öröm energiája a szeretet energiájából áll. Ha megtanulunk úgy szeretni másokat, hogy egész szívünkkel átérezzük azokat a csodákat amik nem közvetlenül velünk történnek, hanem szeretteinkkel és nem ragaszkodunk a feltételeinkhez, hanem meglátjuk az életünk pillanatainak szépségét, akkor el tudjuk érni az emelkedett boldogság állapotát.

A boldogság körülöttünk és bennünk van, úgy mint a levegő. Ha megtanuljuk belélegezni szívünkbe, akkor nem lesznek feltételeink többé, egyszerűen csak jó lesz úgy minden ahogy van.

Ezt hogyan tudjuk elérni?

Az út, mint minden, az Igazán jó dolgokhoz egyféleképpen vezet. Ha elfogadjuk Önmagunkat és mindenki mást olyannak amilyen. Megkeressük és képesek vagyunk meglátni mindennek a pozitív oldalát.
Ha megbocsájtunk önmagunknak és mindenki másnak minden sérelemért, amit tettünk vagy velünk tettek.
Ha elengedjük félelmeinket, fájdalmainkat, gyötrődéseinket, kínlódásainkat, az állandó önsajnálkozást és minden negatív félelmet keltő érzelmeket. 
Ha az életünk természetes része lesz az önzetlen feltétel nélküli szeretet adása egymásnak.

Minél több szeretetet adunk másoknak önzetlenül, annál nagyobb mértékben vagyunk képesek elfogadni, így nyílunk meg a szeretet még mélyebben való megélésére, így tisztul meg a szívünk és így hullnak le rólunk a nyomasztó nehéz érzések. S ekkor könnyedén fogunk tudni nevetni, mosolyogni, szeretni és a boldogság egyszer csak ránk talál, mert a boldogságot magunkban hordozzuk és nem a külvilághoz kötjük.

A világ megváltozik körülöttünk és mi vele változunk, ha képesek vagyunk rá. Ha a Boldogságot választjuk, és hozzá bízunk és hiszünk is az Égiek vezettetésében, akkor a változás minden esetben a saját javunkat szolgálja. Amíg nem változtatunk magunkban, addig hasonló feladatokat kapunk az élettől. Ez addig folytatódik, míg egyik nap rá nem jövünk arra, hogy mindenre a megoldást magunkban hordozzuk. Nem szabad félnünk az új dolgoktól. Azokban rejlenek azok az új csodák, amiket még nem éltünk meg.

Amikor megtanuljuk mindenben meglátni a jót, amikor észrevesszük mindenben a szeretetet, amikor nem várunk el semmit, hanem csak adni szeretnénk szívből, amikor nem az a fontos, hogy kitől kapjuk, hanem az, hogy adjunk, amikor feltétel nélküli szeretetben élünk, nem lesznek többé kérdéseink.

Legyen a mai feladatunk az, hogy engedjük be szívünkbe a feltétel nélküli tiszta gyógyító szeretetet és engedjük el azokat az érzéseket, rossz emlékeket, berögzült negatív mintákat és mindent, ami blokkolja a pozitív Szeretettel teli életünket. Próbáljuk meg észrevenni a körülöttünk lévő pillanatokban rejlő csodákat, amit Atyánk révén az Őbenne való Hitünk és Szeretetünk által kaphatunk és élhetünk meg. Nyissuk meg szívünket a Szeretetnek, az örömnek, vidámságnak és lépjünk tovább a fejlődésünk útján egy magasabb még szeretettel telibb minőségű élet felé.


Dr. Augusto de Almaeda imája

Magyar nyelven

A kétségek szétszednek,
A szeretet összerak.
A félelem felőröl,
A szeretet megment.
A gyűlölet megöl,
A szeretet segít túlélni.
A sötétség elnyel,
A Fény felemel.
A magány kizár az életből,
Az együttlét megtanít szeretni.
A féltékenység elás a mélybe,
A bizalom kitárja a világot.
Az irigység megöli a benned levő fényt, szeretetet, jóságot.
Add át magad az Isteni fénynek, az Isteni szeretetnek s Atyánk gondoskodó, törődő, ölelő karjaiban találod magad.
A szeretet mindig minden esetben az életedben megment, átsegít minden gondodon, nehézségeken, és józanságot, igazságot és jólétet hoz el, s ad minden percben az életedben.
Az öröm a kulcs a szeretethez vezető utadon.
Lásd meg mindenben az örömöt és kigyullad a fény a szívedben és a benned levő szeretet legyőzi a félelmeidet és mindent átalakít, majd átsegít a fényesség útjára.
Áldott legyen minden napod, legyen igazságos és bölcs szeretettel teli gondolatod.
Az öröm az egyetlen igaz forrás az életedben, ami táplál, feltölt és képes a szeretetet lehorgonyozni a szívedbe, hogy a földi újjászületésed megtörténjen.
Áldás legyen rajtatok. Ámen. Így legyen!

Portugál nyelven

As Dúvidas são desmontagem,
O Amor junta.
O Medo destrói
O Amor salva.
O Ódio mata,
O Amor é para sobreviver.
A Escuridão absorve,
A Luz exalta.
A Solidão excluie da vida,
A Unidade ensina a amar.
Com o ciúme escavas as profundezas,
A Confiança despertará o mundo.
A Inveja destrói a luz esterna, o amor, a bondade
Dá-te a Luz Divina, ao Amor Divino e ao Nosso Pai cuidado, encontrais-te nos seus braços.
O Amor sempre salva, ajuda você com cada preocupaçao, com cada dificuldades, e dá-lhe sobriedade justiça e prosperidade.
O Prazer é a chave da felcidade.
Veja a alegria e luz em todas as situaçoes, e a luz brilha no seu coração, e seu amor vai derrotar seus medos e transforma todas as coisas no caminho do brilho.
Abençoados sejam os seus dias, os seus pensamentos sejam sábios, justos, e completos do amor.
A alegría é a única fonte verdadeira em sua vida que pode alimentar, e ser capaz de ancorar o seu amor ao seu coração para que seu renascimento terreno aconteça.
Bênçãos estejam vocês.
Amém


Mi Atyánk
Mi Atyánk, aki a Mennyekben Vagy
Szenteltessék meg a Te neved,
Jöjjön el a Te országod és
Legyen meg a Te akaratod,
Amint a Mennyben, úgy a Földön is.
Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és

Bocsásd meg a Mi vétkeinket,
Miképpen Mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek.
És ne vigy Minket a kísértésbe,
De szabadíts meg a gonosztól.
Mert, Tiéd az Ország, a Hatalom és a Dicsőség.
Mindörökké, Ámen
.

Üdvözlégy Mária
Üdvözlégy Mária malaszttal teljes,
Az Úr van Teveled.
Áldott Vagy Te az Asszonyok között, és
Áldott a Te méhednek gyümölcse, JÉZUS.
Asszonyunk, Szűz Mária,
Istennek Szent Anyja,
Imádkozzál érettünk bűnösökért,

Most és halálunk óráján. Ámen.


Szent Ignác imája – I.
Végy magadhoz Uram, minden szabadságomat, az emlékezetemet, az egész értelmemet, az akaratomat, mindenem, amim van és, amit birtokolok.
Te adtad Szeretettel, és én visszaadom Neked Szeretettel.
Rendelkezz velük, Uram, a Te Akaratod szerint.
Részesíts a Szeretetedben és Áldásodban, és ez nekem elég.


Szent Ignác Imája – II.
Krisztus lelke, szentelj meg engem!
Krisztus teste, üdvözíts engem!
Krisztus vére, ihless meg engem!
Krisztus oldalából kifolyó víz, moss tisztára engem!
Krisztus kínszenvedése, erősíts meg engem!
Ó, jóságos Jézus, hallgass meg engem!
Szent sebeidbe rejts el engem!
Ne engedd, hogy elszakadjak tőled!
A gonosz ellenségtől oltalmazz engem!
Halálom óráján hívj magadhoz engem!
Add, hogy eljussak hozzád, és szentjeiddel dicsérjelek téged.
Mindörökkön-örökké. Ámen.


Megbocsátás Ima

Atyám Hiszek Benned, hiszem, hogy segítesz megbocsátanom magamnak és mindenki másnak, akivel találkoztam ebben és az előző életeimben, minden gondolatomért, negatív élet ritmusomért, hullámzó létemért. Kérlek, Mennyei Atyám, oldozz fel a kósza és balga emberi tulajdonságaimért, amiket magammal hoztam erre az életemre és nagyon csúnyán bántam másokkal és saját magammal is.

Uram adj erőt, kitartást, türelmet és adj kegyelmet és Engedd meg, hogy képes legyek megbocsátani magamnak és másoknak is, minden vétkemért, minden sértettségemért, minden sérelmemért, minden szomorúságomért, minden bánatomért, minden bántalmamért és minden bosszúmért, bosszúságaimért, minden haragomért, minden agresszív kifejezési módjaimért, amit ebben az életemben és az összes előző Földi életeimben önmagammal szemben, és másokkal szemben, akár szóban, akár gondolatokban, akár cselekedetekben és tettekben akarva vagy akaratlanul tettem.

Kérek Mennyei Atyám, Tisztíts meg, oldozz fel és adj kegyelmet az összes karmámra, hogy végérvényesen megszabadulhassak a szenvedéseimtől, kínlódásaimtól, gyötrelmeimtől, fájdalmaimtól, önpusztításaimtól, önbüntetéseimtől, betegségeimtől amivel önmagamat büntettem a múltamban, az egómtól, spirituális egómtól és minden olyan negatív dolgtól, ami befolyásolja és blokkolja a Boldogság, az egészség és a Bőség megélését a hátralevő éveimben.

Uram kérlek segít, hogy képes legyek elengedni és valóban megbocsátani magamnak és a családomnak is, hogy újra szeretetben, vidámságban, békességben élhessünk együtt, újjászületve a Te kegyelmed által.
Áldással és mély tisztelettel, köszönöm!
Mindörökké Ámen.

Ezt az IMÁT célszerű 77 napon át elmondani, naponta egyszer. Bármikor megteheted. Gyújts meg egy fehér mécsest, mondd el az IMÁT és hagyd, hogy a mécses elégessen mindent, ami az imában szerepel és azt is, ami itt nincs tudatosan felsorolva.


Oracão do Anjo Ismael: Ismael Angyal imádsága
Dicsőség Istennek a Mennyekben, és Békesség az embereknek a Földön.
Jézus, jó és szeretett Mester, támogasd alázatos és bűnös testvéreidet a földi harcokban.
Isten Áldott Angyala, tárd ki előttünk együttérző karjaidat, védj meg minket a rossztól, emeld fel lelkünket a Királyságod fenségességéhez, és itasd át minden érzékletünket Szereteted Fényével.
Jézus, a kereszten történt fennkölt áldozatod által mutasd meg a helyes ösvényt az erény útján azoknak, akiket a materiális világ magához láncol. Ez az egyetlen út, amely Hozzád vezet.
Jézus, adj békét és könyörület az ellenségeinknek, és fogadd Áldott Kebledbe utolsó imádságát szolgálóidnak.
Áldott Csillag, Világítótornya a halhatatlan seregeknek, tisztíts meg minket az isteni sugaraiddal, mosd le rólunk az összes vétkünket; ölelj magadhoz minket Áldott Szentélye minden szerető embernek.
Amikor a világ megtelik tévedésekkel, káros szenvedéllyel, gyűlölettel, és a tudatlanság elsötétíti a horizontot, ragyogtasd fel könyörületességedet, hogy azok, akik bíznak a Te Evangéliumodban, felülemelkedvén a nehézségeken, újra megtalálják az utat, és Királyságodba érkezzenek.
Szeretett Csillag, bűnösök és igazak Világítótornya, fogadd isteni kebledbe könyörgésünket az egész emberiségért.
Így legyen!


Caritas Imája 

Istenünk! Atyánk, ki hatalmas vagy és jóságos, adj erőt a szükséget szenvedőknek, világosságot az
Igazság keresőknek, ültess együttérzést és jóindulatot az emberek szívébe.
Istenünk! Adj az utazónak vezérlő csillagot, vigaszt az aggódóknak,
és nyugalmat a betegeknek.
Atya! Vezesd bűnbánatra a vétkezőket, igazságra a Szellemet, adj kísérőt a gyermekek mellé, és
Atyát az árváknak.
Urunk! Terjedjen ki jóságod mindenre, amit teremtettél.
Légy kedves, Urunk, azokhoz, akik nem ismernek, adj reményt a szenvedőknek.
Engedj jóságot a vigaszt nyújtó Szellemeknek, hogy mindenütt elterjesszék a Békességet, a Reményt és a Hitet.
Istenünk! Szereteted egyetlen fénysugara, egyetlen szikrája megperzseli a földet. Hadd igyunk termékeny és végtelen jóságod kútjából, és minden könny felszárad, minden fájdalom elmúlik, és a felismerés és a szeretet kiáltásaként csak a szív és a gondolat emelkedik fel Tehozzád!
Égnek tárt karokkal várunk Téged, mint Mózes a hegyen.
Ó, Hatalom! Ó, Jóság! Ó, Szépség! Ó, Tökéletesség!
Szeretnénk valamiképpen elnyerni könyörületességed.
Istenünk! 
Adj nekünk erőt, segíts előbbre jutnunk, hogy képesek legyünk felemelkedni Tehozzád. 
Adj nekünk tiszta könyörületességet. 
Adj nekünk Hitet és értelmet. 
Add meg nekünk az alázatot, amely tükörré változtatja lelkünket, hogy a Te képmásodat tükrözhessük. 
ÁMEN.


Oracao de Santo Agostino: Szent Ágoston imádsága
A halál nem jelent semmit.
Csupán átmentem a másik oldalra.
Az maradtam, aki vagyok és ti is önmagatok vagytok.
Aki számotokra voltam,
Továbbra is az maradok.
Úgy szólítsatok, azon a néven,
Ahogy mindig hívtatok.
Beszéljetek velem, ahogy mindig szoktatok.
Éljétek tovább az életeteket a földi teremtmények között,
Én pedig folytatom az életemet a Teremtő mellett.
Ne keressetek új szavakat.
Ne forduljatok felém ünnepélyes, szomorú arccal,
Kacagjatok, nevessünk együtt
Mint mindig tettük.
Imádkozzatok, mosolyogjatok, gondoljatok rám,
Könyörögjetek értem.
Hangozzék a nevem, ahogy mindig is hallható volt,
Ne árnyékolja be távolságtartó pátosz.
Az élet ma is olyan, mint volt, ma sem más.
A fonalat nem vágta el semmi,
Miért lennék a gondolataitokon kívül.
Csak mert a szemetek nem lát.
Nem vagyok messze,
Az Út másik oldalán vagyok.
Meg fogtok találni, s az élet továbbra is szép lesz, mint mindig is volt.
Szent Ágoston


Oração da manhã: Reggeli ima
Uram, a mai nap kezdetén
Egészségért, erőért, békéért,
És bölcsességért fordulok hozzád.
A mai napon szeretettel akarok
A világra tekinteni,
Türelmes, megértő, szelíd és megfontolt akarok lenni,
Amint fiad feltűnik, úgy tekintek rá, mintha Téged látnálak,
És ez által, mindenkiben a jót látom.
Segíts, hogy ne halljam meg a rágalmakat.
Tartóztass meg a csúnya beszédtől,
Hogy csak áldással legyen telve a lelkem.
Hogy oly jóságos és vidám legyek,
Hogy akik a közelemben vannak,
Érezzék a jelenlétedet.
Uram, ölelj körbe a szépségeddel, hogy
Ma mindenki számára láthatóvá tegyelek.
Ámen.


Pai nosso pequenino: Atyácskánk
Atyácskánk!
Isten tereljen engem a jó útra.
Hét angyal kísérjen engem.
Hét gyertya világítson nekem.
A Mi Urunk az én fogadott apám.
Szűz Mária az én fogadott anyám.
Emlékeztess a kereszten hozott áldozatodra, hogy a gonoszság ne kerítsen hatalmába,
Se éjjel, se nappal, se ébren, se álmomban.
Ámen.


Oração Médica ao Dr. Bezerra de Menezes: Gyógyító ima Dr. Bezerra Menezishez
Bezerra de Menezes és társainak seregén keresztül imádkozunk hozzád, Végtelen Jóság és Igazságosság Atyja, Jézus Krisztus kegyelme.

Azért, Uram, hogy segítsenek megvigasztalni, a meggyötörteket, meggyógyítani mindazokat, akik rászorulnak, megerősíteni azokat, akik vállalták a próbatételt és a vezeklést, világosságot hozni azoknak, akik szeretnék megismerni az igazságot, és felkarolni mindenkit, aki végtelen szeretetedre áhítozik.

Jézus, Isteni Képviselője a Kegyelemnek és az Igazságosságnak, terjeszd ki áldást hozó karodat azokra, akik felismernek Téged, szerény és hűséges Pásztor; Isteni Példaképünk, tedd mindezt, a téged szolgáló lelkek seregeinek vigasztalása által, azért, hogy
a Hit megerősödjék,
a Remény növekedjék,
a Bőség kiáradjon és
a Szeretet győzedelmeskedjék mindenek felett.

Bezerra de Menezes, a Jóság és Béke apostola, az alázatosak és betegek barátja, mozgósítsd támogató seregeidet, hogy jót tegyenek mindazokkal, akik szenvednek, mert beteg a testük, vagy a lelkük.

Áldozatkész Lelkek, Isten méltó munkásai, áldjátok meg, és gyógyítsátok meg a szenvedő emberiséget, hogy a földi teremtmények a Béke, a Tudás, a Harmónia és a Megbocsátás megismerőivé váljanak, terjesztve ez által Jézus Krisztus Isteni példáját szerte a világban.


Montserrat-i Miasszonyunk Imádsága
Áldott és imádott az ő megszentelt Szenvedélye és Halála Mi Urunk Jézus Krisztusnak.
Könyörögj érettünk Angyalok Szent szépsége, Apostolok Kincse, a Frigyláda letéteményese,
Szent Mária Asszony, mutasd meg nekünk dicsőséges arcodat egy gyönyörű napon.
Így legyen!


Gyógyító imádság: Oração da cura
Mennyei Atya, ki bennem lakozol, itasd át éltető Fényeddel testem minden sejtjét, kiűzvén az összes rosszat, mely nem része többé a létezésemnek.
Igaz valómban, minthogy Isten tökéletes gyermeke vagyok, nem létezik fájdalom, ezért az összes rossz eltávozik belőlem, az összes bacilus, az összes mikroba, vírus, baktérium, és az ártalmas férgek, hogy a tökéletesség kibontakozzék a testemben, amely az Istenség temploma.

Atyám, a te Mennyei fiad, Jézus mondta: kértem, s amit kértem, megadatik majd nektek, mert mindenki, aki kér, megadatik néki, imigyen teljesen biztos vagyok abban, hogy a gyógyító imádság már maga a gyógyír.
Számomra csak egy igazság létezik: a teljes gyógyulás.

Még akkor is, ha a rossz képe egy ideig a testemben marad, csakis a gyógyulás és a tökéletes egészségem valósága él bennem.
Az összes létező gyógyító energia intenzíven tevékenykedik bennem, mint egy erőteljes és ellenállhatatlan hadsereg, célba véve az ellenséget, megerősítvén a meggyengült pozíciókat, újra építvén a lerombolt részeket, helyrehozván az egész testemet.
Tudom, hogy Isten ereje munkálkodik bennem valósággá változtatván a teljes gyógyulás lenyűgöző csodáját.
Ez az én mentális valóságom. És ez által ez a testem valósága.
Imádlak, ó, Atya, mert meghallgattad az imádságomat.
Hálát adok, szívbéli örömmel, minden erővel, mert a tökéletességre és egészségre való törekvésed valósággá válnak bennem válaszul a kéréseimre.

Így van és így lesz!


Assisi Szent Ferenc Imája
Uram! Tégy engem a Te békéd eszközévé,
Ahol gyűlölet van, oda szeretetet vigyek,
Ahol sérelem, oda megbocsájtást,
Ahol széthúzás, oda egyetértést,
Ahol tévedés, oda igazságot,
Ahol kétség, oda hitet,
Ahol kétségbeesés, oda reményt,
Ahol sötétség, oda világosságot.

Ahol szomorúság, oda örömet.
Hogy ne vigaszt keressek,
Hanem vigasztaljak,
Hogy ne megértést keressek,
Hanem másokat értsek meg,
Hogy ne engem szeressenek,
Hanem szeretetet nyújtsak.
Mert amikor adunk, akkor kapunk,
Mikor megbocsájtunk, nyerünk bocsánatot,
Mikor meghalunk, születünk meg az örökkévalóságra!


Oracao de Cura de Santo Inácio de Loyola: Loyolai Szent Ignác gyógyító imája
Szent Ignác, kincset érő szolgálója Krisztusnak, tüzes és bűnbánó, fáradhatatlan vándor, aki soha nem tér le Jézus Krisztus által kijelölt útról.

Szent Ignác, Te, aki az Isteni mestertől tanultad a szeretetet, az alázatot, a türelmet, a tapintatot, a könyörületet, az együttérzést a szűkölködők és elítéltek iránt.

Gyere el hozzánk hőn szeretett Szent Ignác, és szabadíts meg minket béklyóinktól, börtönünktől, minden köteléktől és csapdától, amely vár ránk az úton, amelyen járunk.

Szent Ignác, aki teljes szívvel, lélekkel, kedvvel átadtad Jézusnak az életedet, szabadságodat, szellemedet és tehetségedet, hogy az Isten még nagyobb dicsőségére váljék, követőid alakítsanak egy ragyogó sereget a Földön és a Mennyekben.

Gyere el hozzánk hőn szeretett Szent Ignác, és taníts meg minket, hogyan legyünk a követőid, tisztítsd meg sebeinket, gyógyítsd meg testünk és lelkünk minden betegségét. Óvj meg minket mindentől, ami megbetegít (vagy mondd meg, hogy kihez forduljunk).

Isten Fia, Jézus Krisztus Erejéért, akit oly hűségesen szolgáltál.
Így legyen!


Imák Szent Ritához

Közbenjárást kérő ima Szent Ritához
Szent Rita, Isten csodákkal kitüntetve. Te részesültél abban a ritka kegyelemben, hogy kétségbeejtő helyzetekben különleges szószólónk és segítőnk vagy. Erős bizalommal térdelek előtted, együtt érző szeretetedre hagyatkozva, hogy segítségedet kérjem jelen nagy szükségemben. Légy részvéttel irántam. Gyarló imámat vidd Isten trónja elé, és buzgó közbenjárásod által nyerj meghallgatást kérésemben. Járj közben értem Jézus Szentséges Szívénél. Ígérem, hogy egész életem hirdetni fogja az Úr hozzánk lehajló, minket átölelő szeretetét és a te közbenjáró jóságodat.
Szent Rita! Te csodálatosan részesültél Urunk Jézus Krisztus kínszenvedésében.
Közbenjárásod által nyerd meg nekem, hogy az élet szenvedéseit megadással viseljem és pártfogolj minden szükségemben. Ámen.

Szent Rita köszöntése
Üdvözlégy, dicsőséges Szent Rita, Krisztus kiválasztott jegyese! Teljes szívemből örülök annak a dicsőségnek, amelyet most Jézus Krisztussal a mennyei Paradicsomban élvezel. Esdve kérlek, hogy emlékezz meg rólam. Nyerd el számomra a kegyelmet, hogy feladataimat Isten dicsőségére és lelkem üdvére teljesítsem, hogy a bűnt kerüljem, valóban engesztelést nyújtsak az Istent érő sértésekért, és így az örök boldogságba jussak, hogy veled és minden szenttel együtt mindörökké dicsérjem és dicsőítsem Istent.
Dicsőséges Szent Rita, te csodálatos módon részt vehettél a mi Urunk Jézus Krisztus fájdalmas szenvedésében. Esdekelj ki nekem a kegyelmet, hogy türelemmel viseljem a földi élet szenvedéseit, és védelmezz meg minden ínségemben. Ámen.


Önmagunk felajánlása Szent Ritának
Szent Rita, a mai napon életem egész tartamára, testem és lelkem minden ügyes-bajos dolgában különleges közbenjárómmá választalak, és elhatározom, hogy pártfogásodba vett hűséges gyermekedként áhítattal tisztelni foglak, és tiszteletedet erőmhöz mérten előmozdítom. Kérlek, hatalmas közbenjárásoddal állj mellettem életben, halálban, minden ügyes-bajos dolgomban. Ámen.


Ima Szent Rita oltáránál
Szent Rita! Ezt az oltárt tiszteletedre szente!ték. Ide járulok, hogy üdvözöljelek, tiszteljelek és segítségedet kérjem. Látod, minden kérésemet erre az oltárra helyezem, hogy minden itt bemutatott szentmisével felajánlhassam a Szentháromságnak, Krisztus Testével és Vérével együtt. Az itt bemutatott szentmisékkel felajánlom önmagamat is, és kérem, hogy mind az életemben, mind halálomban részesüljek e szentmisék kegyelmeiben. Ámen.

Szent Rita védőszentünkké választása
Dicsőséges Szent Rita! Ma rendkívüli védőszentemmé és közbenjárommá választalak. Ezentúl buzgón akarlak tisztelni, példádat hűségesen követni kívánom, tiszteleted terjesztésén akarok munkálkodni. Fogadj be tehát engem pártfogoltjaid közé.

Szent Rita! Végy védelmedbe a gonosz ellenség cselvetései ellen! Őrizz engem minden testi és lelki veszélyben, óvj meg a kishitűségtől és csüggedéstől! Minden vállalkozásomra esdd ki nekem Isten áldását, de különösképpen az állhatatosság és a jó halál kegyelmét kérd számomra. Amen.


Pártfogást kérő ima
Szent Rita! Kérlek, fogadj engem pártfogásodba, mint egy kisgyermeket! Oltalmazz engem a gonosz lélek mindenféle álnokságától, állj mellettem minden testi és lelki veszélyben, erősíts, ha elveszítem bátorságomat és ha kishitű vagyok!
Szent Rita! Engedd meg, kérlek, hogy Téged válasszalak pártfogómul és közbenjárómnak. Hűségesen akarom követni erényeidet, és igyekszem minél szélesebb körben elterjeszteni tiszteletedet. Eszközöld ki számomra a Jó Isten áldását minden munkámra, különösen pedig arra. Legfőképpen segíts, hogy megkapjam a végső kitartás és a jó halál kegyelmét! Amen.


Könyörgés Szent Ritához
A bánat és aggodalom súlya alatt hozzád fordulok, Szent Rita, akit mindenki a lehetetlenséggel határos akadályok legyőzőjének nevez; hozzád futok azzal a bizalommal, hogy segíteni fogsz bajomon. Szabadítsd meg szegény szívemet a gyötrelemtől, mert félelem szorongat minden oldalról! Szerezd meg zaklatott lelkem békéjét, hogy megszűnjék keserves könnyeim hullása!

S minthogy eredménytelen minden eszköz a vigasztalás megszerzésére, egészen Reád bízom magamat, Reád, akit a jó Isten választott a legkétségesebb ügyek szószólójává. Lehetséges volna-e, hogy egyedül én ne találjak enyhülést és segítséget Nálad, aki oly csodásan segítesz a Hozzád fordulókon? Csak én ne zenghessem a hálaadás himnuszát? Tudom, hogy bűneim akadályozzák kívánságom elérését, de bánom azokat teljes szívemből azért, mert általuk Istent, a legfőbb Jóságot bántottam meg.

Imádkozzál értem, hogy méltó gyónásban bocsánatot nyerjek, hogy megjavulhassak! Kérlek, jutalmazd meg Hozzád való erős bizalmamat, én pedig hirdetni fogom mindenfelé a bűnbánó lelkek iránti jóságodat. Te, aki a megfeszített Jézus jegyese vagy, imádkozzál értem most és mindig! Amen.


Ima Szent Ritához lelkierőért és türelemért
Szent Rita, a lelkierő és türelem lángoló példaképe, kérj nekem Istentől szent lelkierőt, hogy állapotbeli kötelességeimben ne mondjak csődöt, hanem álljam a harcot, és minden nehézség között kitartsak. Jézus isteni Szívétől esdj ki nekem szelíd szívet, amely a harag és türelmetlenség fölött uralkodik, szóban és tettben istenfélő. Szent Patrónám! Mutasd meg nekem a jó utat, és minden munkámat irányítsd Isten tetszése szerint. Ámen.


Oração ao Divino Pai Eterno: Imádság a Örök Isteni Atyához
Mennyei Atya, Ura minden erőnek és hatalomnak, nyugtass meg, hogy szeretsz engem, és hogy velem vagy ma.
Segítséget és védelmet kérek, életem eme nehéz órájában.
Mennyei Atya, szükségem van a közbenjárásodra, a szeretetedre, a könyörületedre.
Szabadíts meg a félelmektől, a kétségektől, ragyogtasd fel a lelkemet a fény által, melyben Fiad Jézus Krisztus is tündököl itt a Földön.
Segíts, Mennyei Atya, hogy be tudjam fogadni a nagyságodat és a jelenlétedet, óráról órára, percről percre.
Érezni akarom a szellemedet és a hallani akarom a hangodat a szívemben, a körülöttem lévőkben és az összes döntésemben, melyet a mai napon hozok.
Mennyei Atya, érezni akarom csodálatos erődet az imádságon keresztül, és reménykedem benne, hogy a csodáid által megoldódnak a gondjaim.
Ne hagyj magamra, azért hogy ne essek kétségbe, és hogy továbbra is higgyek Benned az örökkévalóság felé vezető úton.
A mai napon neked szentelem magamat, az életemet és a családom életét.
Szabadíts meg a gyötrelmeimtől, ha kell, tégy csodát.
Köszönöm, Mennyei Atya, Istenem, mesterem és barátom.
Te vagy, aki megoldást nyújtasz nekem, amelyre nagy szükségem van.
Ámen!


Dr. Augusto de Almaeda imádsága
Hogy az összes élőlény derűs legyen,
Hogy az összes élőlény boldog legyen,
És, hogy minden élőlény békében éljen.
Hogy Krisztus ereje ragyogtasson fel bennünk,
Hogy Krisztus ereje védelmezzen minket,
És, hogy Krisztus ereje vezessen minket.
Áldott legyen a Mi Urunk Jézus Krisztus! Ámen!


Imádság Doutor Augusto de Almeida-nak
Doutor Augusto de Almeida, Te, aki isteni gondoskodással vagy mindannyiunk iránt,
és a Te gyógyító sereged védelme által, alászállasz a feneketlen mélység legmélyére, hogy megválts egy lelket.

Válts meg engem, gyógyíts ki engem eme mélység betegségeiből.
Tisztíts meg engem, és erősíts meg engem, hogy szembenézzek az élettel,
A karma beteljesítésével és ezen megtestesülés kihívásaival, és
Orvosa vagy a léleknek, ragyogd be útját végzetemnek, hogy
Én magam is megvédhessem, támogathassam, oltalmazhassam mindazokat, akiknek rám lenne szüksége
.


23. Zsoltár
Ó Uram, Te vagy az én pásztorom és nem szűkölködöm!
Szelíden vezess engem csendes vizekhez, üdítsd fel a lelkemet
Terelj engem az igazság ösvényein, és még ha a halál árnyékának völgyében járok, akkor sem félek semmitől, mert te velem vagy, és megvédesz.
Megkened a fejemet olajjal, és csordultig van a poharam.
Biztos vagyok benne, hogy bőségben és jóságban lesz részem életemnek minden napján, örökké az Úr házában lakom majd, és ismerni fogok mindent, mert sok mindent átéltem már eme árnyas világon.
Még ha az emlékezetem tréfál is velem, a több millió évnyi tapasztalatnak köszönhetően, melyet megéltem, megtanultam felismerni a jelet és tudom a szót.


Oração de Abertura dos Trabalhos: A munkálkodást indító ima
Ebben a nagyon különleges pillanatban kérjük az Atyát, hogy legyen a segítségünkre a bajban, hozzon Békét és Fényt gyötrelmeinkre, hogy tudjuk cipelni a terhet, amelyet mi magunk vállaltunk ebben az életben, testünk és lelkünk minden fájdalmával. Szent nevedben emelkedjünk felül a nap minden nehézségén, és imádságaink terjedjenek ki az otthonainkra; a versszakokat kántálva Fényességed egy-egy szikrája hullik ránk.
Adj áldást tevékenységünkre, amikor verejtékünk árán teremtjük elő a betevő falatot a családunk számára.
Áldd meg fiainkat, akik minden reggel útra kelnek, hogy teendőikne
k eleget tegyenek. Így legyen!


Oração para o Arcanjo Miguel: Imádság Mihály Arkangyalhoz
Ó, hatalmas Mihály Arkangyal és alázatos és tisztaszívű védőangyalaid serege, kérlek, távolítsatok el tőlem minden negatív energiát, amelyet testet öltött és testetlen lények küldtek hozzám.
Fénykardoddal vágj le mindent rólam, ami nem Istentől ered.
Tüntesd el az ebből, és a megelőző életekből fakadó rosszakaratot, féltékenységet, irigységet, bosszúvágyat, támadásokat, árulásokat és baleseteket.
Védd meg a testemet és a szellememet. Vigyázz a családomra, a munkámra, az ötleteimre, a barátaimra.
Mihály Arkangyal, segíts, hogy békében járhassam az utam ma itt a földön. Ámen.


Oração de Gratidao: Hálaadás imája
Uram, nagyon köszönöm, mindazt, amit adtál, és amit adni fogsz; a levegőt, a kenyeret, a békét!
Köszönetet mondok, hogy szemeim gyönyörködhetnek a természet szépségében.
Köszönet a szemeimért, melyek elrévednek az ég kékjén, s pásztázzák a fű zöldjét, amelyet virágok ezerféle színárnyalata tarkít.

Hálás vagyok, hogy látok, és közbenjárok a vakokért, akik sötétségben élnek, és megbotlanak az emberek sokaságában. Értük imádkozom, és könyörgök Hozzád együttérzésért, tudom, hogy a szenvedéseket követően a következő életükben látni fognak.

Uram, köszönetet mondok a hallásomért.

Köszönet a füleimért, melyek hallják, az esőcseppek dobolását a háztetőn, ahogyan a szél fütyöl a fűzfa ágain, a fájdalmat és a könnyeket, amely az egész világ orcáján legördülnek, hallják a népek zenéjét, amely az utcán születik. Hallhatják a dallamát a hallhatatlanságnak, amelyet az ember egyszer meghall, és soha nem feledi.

Így, hogy hallok, a süketekért szeretnék imádkozni hozzád, tudom, hogy a fájdalom nem tart örökké, és szeretettel teli uralmadban hallani fognak.

Köszönet, Uram, a hangomért!
Hogy általa énekelni, tanítani, vigaszt nyújtani tudok, és amellyel odaadóan imádkozok!

Köszönöm, hogy tudok beszélni, és a némákért könyörgök hozzád, és tudom, hogy a szenvedést követően, a szeretettel teli birodalmadban énekelni fognak!
Köszönet, Uram, a kezeimért, és mindazon kezekért, amelyek szántanak, vetnek és aratnak.

És a jótékonyság és az együttérzés kezeiért, valamint a kezekért, amelyek védelmet nyújtanak.

Köszönet a költeményeket író kezekért, a kezekért, melyek operálnak, és amelyek szimfóniákat komponálnak, kérlek, áldásoddal vigyázz rájuk hideg éjszakákon.

Hála azokért a kezekért is, amelyek a sír szélén gyengéden átkarolnak valakit a keserűség pillanatában, vagy amelyek oltalmazva a keblükre ölelik egy idegen gyermekét anélkül, hogy ellenszolgáltatást várnának.
És a lábaimért is hálás vagyok, melyek fáradhatatlanul visznek előre engem.
Látok a földön megcsonkítottakat, nyomorékokat, bénákat… és én tudok táncolni!

Fohászkodok értük, mert tudom, hogy eme vezeklés után, egy másik életben ők is táncolni fognak.

És végül, Uram, köszönetet mondok az otthonomért!
Oly csodálatos, hogy van hol laknom…
Nem számít, hogy ez az otthon egy tágas lakás, egy fészek, egy ház az út mentén, vagy egy kunyhó, legyen ott, ahol lennie kell!
Az a fontos, hogy bent harmónia és szeretet lakozzék!
Az anya szeretete, az apáé, a testvéré, egy társé…
Valakié, aki kezet nyújt felénk, legyen akár csak egy kutya a társunk, mert nincs is annál fájdalmasabb, mint magányosan élni.

De ha nem lenne semmim, tető, amely oltalmat nyújt, egy ágy, amelyben nyugovóra térhetek, egy váll, amelyen sírhatok, vagy valaki, aki szabaddá tesz… nem panaszkodnék, nem bánkódnék, nem szitkozódnék, mert Te vagy nekem!

Köszönöm, hogy megszülethettem!
A szeretetedért, az áldozatodért, az irántunk tanúsított szenvedélyedért nagyon hálás vagyok, Uram!


A Fény Harcosa
Minden Fény Harcos volt már legyőzött!
Minden Fény Harcos érzett már félelmet, amikor csatába indult!
Minden Fény Harcos volt már áruló és hazug a múltban!
Minden Fény Harcos letévedt már az útról!
Minden Fény Harcos szenvedett már jelentéktelen dolgok miatt!
Minden Fény Harcos hanyagolta már el spirituális kötelezettségeit!
Minden Fény Harcos mondott már igent akkor, amikor nemet kellett volna mondania.
Minden Fény Harcos sebzett már meg valakit, akit szeretett.
Minden Fény Harcos kételkedett már abban, hogy ő a Fény Harcosa lenne!
Ezért a Fény Harcosa ő, hogy legyőzze eme kihívásokat, és soha ne veszítse el a reményt, hogy jobbá tud válni!

PIO Atya Imája
Maradj Velem Uram, hogy el ne feledjelek,
Tudod, hogy milyen könnyen elfordulok Tőled.
Maradj Velem Uram, mert gyenge vagyok,
Szükségem van az erődre, hogy annyiszor el ne essek.
Maradj Velem Uram, mert Te vagy az én világosságom.
– Nélküled sötétségben járok.
Maradj Velem Uram, hogy megmutasd nekem akaratodat.
Maradj Velem Uram, hogy halljam hangodat és kövesselek.
Maradj Velem Uram, Téged kerestelek, a Te Lelkedet
A Te Szeretetedet, A Te Szívedet, mert SZERETLEK Téged
És nem kérek más jutalmat, mint a Szeretet gyarapodását.
Add, hogy úgy felismerjelek, mint a Tanítványok a
kenyértöréskor:
Az eucharisztikus egyesülés legyen világosság,
Mely megtart engem, s legyen egyetlen BOLDOGSÁGA SZÍVEMNEK
!


Pai nosso
Pai nosso que estais no céu
Santificado seja o Vosso noem
Venha nós o Vosso reino
Seja feita a Vossa vontage
Assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia dai -nos hoje
Perdoai as nossas ofensas
Assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido
E não nos deixeis cair em tentação
Mas livrai – nos de to mail.
Porque teu é o reino e o poder e a glória, para todos sempre. Amém

Ave Maria
Ave Maria, cheia de graçã, O Senhor é convosco.
Bendita sois vós entre ás mulheres e
Bendito seja o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mae de Deus, rogar por nós pecadores
Agora e na hora de nossa morte. Amém.

Uram, Kérlek
Uram, kérlek segíts, hogy béke legyen a szívemben, hogy a háborgó tenger viharában is léted nyugalma öntsön el.
Uram, kérlek segíts, hogy a Hit legyen a szívemben, hogy a legsötétebb óráimban is tudjam hogy létezel.
Uram, kérlek segíts, hogy tisztán lássam az életet, hogy a hamis csillogás ne vakítsa el szemem.
Uram, kérlek segíts, hogy megtaláljam a kezed, mikor a fájdalom és a szomorúság húzna a mélybe le.
Uram, kérlek tisztítsd meg testem, lelkem, szellemem, hogy méltó legyek meghallani a szavaidat, miket mondasz nekem.
Mert aki az Úr szavát követi, az a szeretet útját járja, ami minden körülménytől függetlenül a Boldogság útja.
Uram, kérlek segíts, hogy az emberiség ezt az utat járhassa, hogy igazi boldogság szállhasson e világra.
Kérlek segíts az embereknek, hogy merjenek tiszta szívvel igazán szeretni, hisz mindennek a kulcsa ebben rejlik.
Bongár Edit írása