A Fény Entitásokról bővebben


Loyolai Szent Ignác (1491 – 1556)
"Azoknak, akik hisznek, nem szükségesek a szavak. Azoknak, akik nem hisznek, nincs annyi szó, ami elég lenne."
Loyolai Szent Ignác, akit "Casa"-ban Dom Inációnak hívnak, nagy hévvel élte az életét, és habzsolta az életet. Néha öngyűlölet és félelem kerítette Őt hatalmába, hogy azt hitte Isten nem szereti Őt a bűnei miatt. Később mégis megismerte Isten Szeretetét és könyörületességét. A Hit által újjászületve szívét békesség töltötte el, és vagyonát jótékony célokra ajánlotta fel, s onnan fogva alázatosan és szegényen élt. Élete második felét annak szentelte, hogy az embereket arra ösztökélje, vegyék komolyan a spirituális fejlődésüket.
1521-ben Pamplona erődjének védelme alatt, egy ágyúgolyó eltalálta a lábát és szétroncsolta. Élete hátralevő részében bicegve járt.
Szent Ignác a következőt tanácsolja: "Minél jobban eggyé válunk Istennel – a Mi Urunkkal -, annál inkább megnyílunk Mennyei és páratlan jóságosságának Áldásai és ajándékai számára."

Szent Ignác energiája hatalmas erejű. Az általa közvetített Szeretet energia rezgése annyira erős, hogy fizikai szinten is lehet érzékelni a bizsergést, az energia sűrű áramlását és a megszűnő fájdalmat. 

Dr. Augusto üzenete az emberek számára: "Dom Ináció a világosság, ami ide vetül. A Hit és az összpontosítás mozgatja az energiát, hogy elhozza ide a Fényt. A Casa-ban végzett összes műtétet – spirituális műtéteket – Dom Ináció felügyeli. Mindent ellenőriz, és mindenre vigyáz. Ti (az összes jelenlevő ember) az áramlattal az összpontosítás egy körét hozzátok létre, amely idevonzza a világosságot, hogy jót tehessünk. A jó megtételére könnyű létrehozni a világosság körét."


Szent Ignác vize
Az egyházi hagyomány mindig különös odafigyeléssel válogatta a hithez kapcsolódó kifejező szókészletet. Jól körülhatárolt eszköztára van az imádságoknak, kezdve a kézmozdulatokkal, egészen a pontosan meghatározott nyelvezetig.
A szentségek olyan látható jelek, melyek kegyelmet közvetítenek. Az Egyház által meghatározott kifejezések, melyek spirituális hatások megnyilvánulásai, és az imádság által teljesülnek be. A keresztény élet meghatározott körülményei között alkalmazzák az emberek javára, akik ez által részesülhetnek az isteni kegyelemben.

A keresztény népek értik a szakramentumok jelentését, többek között a szenteltvízét.

Az emberek, az állatok és a növények élete elképzelhetetlen a víz nélkül. Nélküle minden meghal. Épp ezért a víz egy nagyon hatásos kifejező eszköz volt. Ezt használják a kereszteléskor, mint az új élet jelképe. Jézus mondja Nikodémusnak "Igazán mondom neked, hogy aki nem születik újra víz és a Szent Szellem által, az nem képes belépni Isten Királyságába." (János 3.5). Beszél az élő vízről, amely határozottan csillapítja a szomjunkat, s "forrássá válik benne, s olyan víz ömlik majd belőle, amely örök életet ad." (János 4.14).
A szenteltvíz használata minden esetben a Keresztségre utal, az új élet a Hitben. Ez az a víz, amelyről Jézus azt ígéri, hogy csillapítja a szomjunkat.
A szenteltvíz fogyasztásának a szokása Isten kegyelmének fenntartására az egyház korai korszakára nyúlik vissza. Néhány alkalommal a szentek relikviáival, vagy a kereszt fájával kapcsolatban találhatunk rá utalást.

Ez a gyakorlat adta a Jézus Társasága alapítója kultuszának elterjedését is, miszerint Szent Ignác vizének a használata kezdett szokásba jönni már néhány évvel Loyolai Ignác halála után. Pedro de Ribadeneyra atya utal rá, hogy a Burgos városában tomboló pestisben 1599-ben sok beteg úgy gyógyult meg, hogy ivott abból a vízből, amely érintkezett Szent Ignác egyik csontjának darabkájával. A 17. században kezdtek elszaporodni a szemtanúi feljegyzések Szent Ignác vizének csodatévő erejéről Pius pápa 1866. augusztus 30.-i rendelkezését követően Szent Ignác vizének használatát a pápák is jóváhagyták és szorgalmazták. Szent Ignác vize egyike az Egyház használatában lévő szentségeinek, mely konkrét formában fejezi ki a hitünket Istenben. Tiszta víz, mely felett a pap a következő áldást hozó imádságot mondja el, hogy védelmet kérjen Istentől Szent Ignác közbenjárásával:

"Uram, Te, aki a vízen keresztül csodákat tettél az emberiség megmentésére, imáinkon keresztül szórd áldásod erejét Szent Ignác vizére, hogy az ő eszközévé váljék kegyelmednek, és ez által lelkünket és testünket tökéletes egészségben tartsa, hogy Szent Ignác közbenjárásának példája, szolgálhassa és imádhassa Isteni Kegyelmességeteket!"


Dr. Augusto de Almeida (ismeretlen-1908)
Egyike a leggyakrabban "megjelenő" Entitásoknak.  Legutóbbi inkarnációja alatt aranybányász volt. Több előző életében amikor testet öltött, katona volt, a hadseregnél dolgozott, majd orvos lett. Doktorként és szívsebészként dolgozott mielőtt az altatást kifejlesztették volna, így igen sok szenvedést látott. 

Megvilágosodott Szellemként a fájdalom és szenvedés enyhítésére szenteli magát.
Munkájával kapcsolatban nagyon komoly, határozott, személyisége erős és irányító. Rendet és tiszteletet követel mindenkitől. Könnyen felismerhető erőteljes személyiségéről és tekintélyt parancsoló modoráról. Komolysággal és gyorsan dolgozik, nem szereti, ha munka közben megzavarják, rendet és tiszteletet vár el. Bár gyakran szigorú, egyúttal nagyon gyengéd, szerető és kegyes, igen következetes. Amit kér tőlünk emberektől azt annak érdekében teszi, hogy a munkája amit rajtunk elvégez minél hatékonyabb lehessen, a gyorsabb gyógyulásunk érdekében.
Olyan, aki a legmélyebb helyekre is leereszkedik azért, hogy megmentsen egy lelket. Gyakran felemlíti, hogy nem egy személyként dolgozik, hanem ezrek csapatával.
"Csapatom nem tíz vagy száz, hanem ezer segítő lélekből áll. Az vagyok, aki a mélység legaljára hatol hogy megmentsen egy lelket." 

"Nem elég Hinni, de minden cselekedetünkkel példát kell mutatnunk jóságból és türelemből!"


Dr. José Valdivino 
Ő a "családok oltalmazója." Rendkívül gyengéd, együttérző és szeretetteljes. Olyan energiája van, amely különösen hatékony a kétoldali végtagbénulás gyógyításában. Gerinc specialistának is hívják. Egyetlen kézérintése, majd az embernek szóló utasítása, hogy járjanak, vagy mozdítsák meg a kérdéses végtagot, sok csodás gyógyulást eredményezett.

Úgy tartják, múlt életeiben bíró, doktor és sebész volt. Energiája különösen erős, amikor végtagbénulást kell gyógyítani. Sok csodás gyógyulást jegyeztek fel, amikor egy lebénult embert járásra, vagy béna végtagjaik mozgatására utasított. Mankókat és tolószékeket hagynak el, ahol megjelenik. Gyógyulás történik pusztán egy utasítással és kezének érintésével végig az ember végtagjain és az agyán. Különösen szereti Máriát. A "családok védőjének" vallja magát, és segíti a családi problémák kezelését. Nagyon gyengéd, együttérző és előzékeny mindenkivel, akit kezel. Gyengéd és szerető energiája a szereteten keresztül változtatja meg mások energiáját.
Arra buzdít, hogy "állandó imádkozás"-ban tisztítsuk lelkünket, megbocsátva másoknak, megbocsátást kérve másoktól és megbocsátva saját magunk hibái miatt is.
Arra figyelmeztet, hogy sose várjunk cserébe szeretetet, csak adjunk, mert adni akarunk és mert adni a legcsodálatosabb dolog az ember életében. 
"Sosem vagy egyedül."


Salamon Király 
Salamon király először a Megváltó Krisztus Spiritiszta Központban öltött testet Joao-ban és innentől nagyon sok emberen segített és segít a mai napig.
Salamon Király Kr.e X. században született. Izrael népe felett 40 éves uralkodásáról a Királyok első és a Krónikák második könyve szól a Bibliában.

Ő volt a Bölcs és Igazságos uralkodó.
Mikor Isten megkérdezte Tőle, hogy Izrael új királyaként mi a kívánsága, Salamon a megértő szív adottságát kérte, mire Isten így felelt:
"Mivel ezt kérted és nem kértél magadnak hosszú életet, nem kértél gazdagságot, hanem értelmet kértél, hogy nekem engedelmeskedve tudj kormányozni, ezért teljesítem kérésedet:
Olyan Bölcs és értelmes szívet adok neked, hogy hozzád fogható nem volt előtted és nem támad utánad sem. Sőt azt is megadom neked, amit nem kértél: Olyan gazdagságot és dicsőséget is adok egész életedben, hogy nem lesz hozzád fogható senki király között." (1Kir.3:11-13.)


Assisi Szent Ferenc (1181-1226) 
Egy gazdag textilkereskedő fia, született Giovanni di Pietro di Bernardone néven. Apja Francesconak (" a franciának") nevezte, és üzletembert szeretett volna faragni belőle, nem pedig Isten szolgáját. Otthagyta fényűző és gazdag ifjúkra jellemző életét egy szegényes és kereszténységhez elkötelezett életért, miután meghallotta Isten hangját, utasítván, hogy építse újjá a Keresztény Egyházat. (Film: Napfivér Holdnővér) Annak ellenére, hogy somem lépett be hivatalosan a katolikus papi kötelékbe, a történelem egyik legtiszteltebb személyévé vált. Ő alapította a The Men's Order fo Frair's Minor a The Women's Order of St. Clare és a The Third Order for Brothers and Sisters of Penance három rendet . (A férfiak minoritai rendje, A női rend St. Clare, A harmadik rend a Testvérek a bűnbocsánata.) A Szent Ferencről szóló történetek nagy része az állatok szeretetéről szólt. Úgy hitte, hogy a természet Isten tükre. Az állatokat testvéreinek nevezte. Az állatok őt tiszta szíve miatt szerették. Az embereket is szerette és valódi egyenlőséget gyakorolt azzal, hogy tiszteletet, megbecsülést és szeretetet mutatott minden ember felé, legyen az koldus vagy pap. Közismert az Oltáriszentség iránti szeretete. Szomorú együttérzése a Keresztút állomásaiban volt és ő készítette az első Karácsonyi Bethlehemi Jelenetet. 1224-ben kapta stigmáit, így ő volt az első személy, aki Krisztus sebeit hordta. 1228-ban IX. Gregori pápa szentté avatta. Ő lett az állatok és a környezet védőszentje. 

Október 4. az ünnepnapja. Egyik legjobb példája Jézus Krisztus után annak, hogyan kell Keresztény életet élni.
"Minden szentségtelen dolgot megtestesítettem. Ha Isten rajtam keresztül munkálkodni képes, bárki által képes."


Casciai Szent Rita (1381-1457)
Szent Rita 1381 körül született. Lelke már fiatal korában Istennel töltekezett, szülei házában szemlélődő, valóságos remete életet élt. Egyedül csak Istennek akarta szentelni életét. A Gondviselés azonban más élethivatásra is kiszemelte. Házasságot kötött, két gyermeke született. Férjét haragosai meggyilkolták, két kisgyermekét a jó Isten magához szólította. Rita özvegyen, árván maradt, csak az Istent érezte maga mellett. Bejutott az Ágoston rendi apácák casciai kolostorába. Itt a szemlélődésnek és az irgalmasság lelki és testi cselekedeteinek szentelte életét. Egyetlen vágya volt: együtt szenvedni a töviskoronás Krisztussal. Krisztus jegyese lett, akit az égi Vőlegény töviskorona által okozott homloksebbel jegyzett el, mely sebet 15 éven át, haláláig viselt Rita. 66 éves korában, 1457 körül halt meg. 1626-ban VIII. Urban pápa Boldoggá avatta és 1900-ban XIII. Leo pápa szentté avatta.

A legenda szerint St. Rita rendszeresen vitt ételt a szegényeknek, amit férje megtiltott neki. Egy nap, amint indult kenyeret vinni a szegényeknek, férje megállította. A kenyér Rita köpenyében volt elrejtve. Ám, amikor férje kérésére kinyitotta köpenyét, a kenyerek rózsává változtak, így Rita megmenekült férje dühétől.

Élete végén, amikor egy zárdában ágyhoz kötött beteg volt, egy látogatója megkérdezte, szeretne-e valamit. Azt válaszolta, egy rózsát kér a kertből. Január lévén ez egy teljesíthetetlen kérésnek tűnt, de a látogató kiment a kertbe, és felfedezett egy fényesen virágzó hajtást a bokron. A rózsa Isten szeretetét jelenti Rita iránt és a képessége iránt, hogy elveszett vagy lehetetlen ügyeket segített meg. Rita Lottiként született a kis Roccaporena faluban, szülei meggyőződéses katolikusok voltak. Egyedüli kívánsága volt Isten szolgálatába állni, ezért gyakran kereste fel az Augusztinus nővérek zárdáját, abban a reményben, hogy csatlakozhat hozzájuk. Szüleinek más tervei voltak a jövőjére nézve. Megszervezték, hogy férjül menjen egy férfihez, aki biztonságot és boldogságot adhatna neki, ám a férj rossz természetűnek és erőszakosnak bizonyult. Ima és türelem töltötte be napjait, amint nehéz életét viselte. Férjének és két fiának halála után visszatért a Cascia-I zárdába és meggyőzte a nővéreket, hogy fogadják soraikba.
Meditációi és imái egyedülálló odaadást mutattak a Jézus által a kereszten elviselt fájdalmak felé.
Egy nap ima közben egy seb tűnt fel homlokán, mintha a töviskoszorú érintette volna. Állítólag ez a stigma 15 évig megmaradt. 

Ő Brazíliában a csodák védőszentje. Másként a reménytelen ügyek védőszentje is, valamint a Lehetetlenségek Szentje. Főleg azok dicsőítik, akik különösen nehéz terheket hordanak életükben, főleg nők. Szent Ritával leggyakrabban a rózsa szimbólumát azonosítják. Energiája az erő, gyengédség, szeretet és támogatás keveréke.  Ünnepnapján, május 22-én Szt. Rita templomaiban és ereklyetartó helyein rózsákat osztanak a hívők között, amelyeket a pap a mise folyamán megáldott.

"Szeress, és higgy egy magasabb rendű létezőben, aki Isten." 
"Szent Rita, a lehetetlen ügyek szószólója, imádkozz érettünk."Saint Francis Xavier ( 1506–1552)
Pamplona (Spanyolország) mellett született egy Katolikus Családba. 1525-ben Párizsban tanult, itt kezdte el a segédlelkész életét. 1528-ban találkozott Loyolai Szent Ignáccal és egyike lett a hét fő alapító tagnak, aki 1534-ben alapított Jézus Társaságát. 1536-ban elhagyta Párizst, hogy csatlakozzon Ignatiushoz Velencében. Pappá szentelték 1537-ben. Rómába utazott 1538-ban és 1540-ben a Pápa hivatalosan elismerte a Társaság, rendjét. Majd hosszabb idő után hat hónapot töltött Mozambikban, ahol prédikált és támogatást nyújtott a beteg embereknek és végül megérkezett Goa –ba, misszionáriánusként szolgálta Istent. Indiában 1542-ben a Fr. Pál Camerino egy olasz férfivel, és Francis Mansihassal , egy portugál emberrel, kezdett prédikálni a bennszülötteknek, és megpróbálta megreformálni a többi európai néppel a bennszülöttek elfogadását. A következő évtizedben áttért több tízezer keresztény. 1551-ben, India és a Kelet jött létre, mint egy külön tartomány. 1552-ben elindult Kínába, de meghalt, mielőtt elérte a szárazföldet.

Szentté avatták 1622. december 3-án, és Pius pápa kijelentette: hogy Saint Francis Xavier a védnöke az összes külföldi misszióknak.


José Penteado

José Penteado Úr különösen szeret megmagyarázni mindent, amely sokak számára rendkívül hasznos információkat tartalmaz. Nagyon mély érzésű Gyógyító, Segítő Szellemlény.
Szereti az embereket, tiszteletben tartja a kéréseiket és szívesen elmagyaráz sok mindent, amit nem értenek az életükkel kapcsolatban vagy a betegségükkel kapcsolatban.
Nagyon kedves és végtelenül türelmes, hatalmas odaadással, mosolyogva és a legnagyobb szeretettel segít minden embernek, akik a Casaba látogattak és segítséget kértek a Gyógyító Jó Szellemlényektől.Dr. Oswaldo Cruz (1872 – 1917.11.11.)

Dr. Oswaldo 1872-ben született Sao Paolo-ban. Rio de Janeiro-ban orvosként végzett. 
Rendszeresen megtestesül, de ritkán nevezi meg magát. Ismert orvos, bakteriológus és epidemiológus (aki, az egészség és betegségek mintáit, okait és hatásait kutatja).
14 évesen Rio de Janeiro-ban az orvosi karon kezdte tanulmányait. Diplomáját a vízről, mint a mikrobák terjedésének közegéről írta. Később Franciaországban, a Pasteur Intézetben bakteriológus lett. A párizsi Pasteur Intézetben bakteriológiára szakosodott, és 19 évesen diplomázott. Rióban megalapította a Biomedikai Tudományok Kutatási és Fejlesztési Karát ( ma Oswaldo Cruz Intézet). Az intézet bubópestis, sárgaság, és himlő elleni oltóanyagot állított elő. Fontos szerepet játszott a higiéniai kampányokban a brazíliai járványok idején, ezrek életét megmentve. Petropolis tiszteletbeli polgármestere lett 1916-ban, és Brasilia alapításának kulcsfigurája. 1903-ban Népegészségügyi főigazgatónak nevezték ki.
A higiénia terén elért eredményeiért Aranyéremmel tüntették ki 1907-ben. Egészségügyi miniszterként ment nyugdíjba 1909-ben. 

Bár gyakran direkt és szókimondó, egyúttal igen kedves és könyörületes. Árad belőle a jóság. Amikor megtestesül, gyönyörű szemeiből feltétlen szeretet sugárzik azokra, akikre rápillant. Ilyenkor Dr. Cruz arra kéri az embereket, hogy távolítsák el óráikat, mivel azok megzavarják energiájának mozgását.

Közvetlen, határozott, nagyon kedves és együttérző Entitásként ismerik Őt a Casa-ban. Gyönyörű szemeiből árad a Feltétel nélküli Szeretet mindenkire a környezetében. Gyakran kéri az embereket, hogy vegyék le a karórájukat, mert az zavarja az energiaáramlást.
Egy alkalommal Brazília déli részén kezelt embereket. Egy embert – aki nem volt tehetős – arra kért, hogy jöjjön el a Casa-ba további kezelésre. Az illető azt mondta, nincs pénze erre. Az Entitás (Dr. Oswaldo Cruz) levette Joao csuklójáról az órát, és odaadta a férfinak: "Add el ezt az órát, és több pénzed lesz, mint amennyi arra kell, hogy el gyere a Casa-ba.
"Kérlek tudatosan vegyél részt ebben a folyamatban ez nem egy vakáció."